Årsrapport


Saker medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet, samt påmelding, sendes til styret senest en uke før årsmøte til post@hortennaringsforum.no.

Dersom du ikke kan delta, kan du fylle ut et eget skjema for fullmakt. Du finner skjemaet og alle dokumentene som vedlegg på denne siden. 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Horten Næringsforum
Sak 1: Godkjenne innkallingen
Sak 2: Godkjenne saklisten
Sak 3: Velge møteleder
Sak 4: Velge referent
Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle i årsberetning
Sak 7: Behandle regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle evt. forslag og saker                                                                                      
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Vedta årets budsjett
Sak 11: Vedta vedtektsendringer
Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1            Styremedlemmer
12.2           Revisor
12.3           Valgkomiteen, leder og medlem
 
Velkommen på årsmøte!
Sølvi Foss,
Styreleder