Personvernregler

Medlemmene er selve hjertet i Horten Næringsforum og uten våre Medlemmer blir det ikke noe forum for medlemmer å «gjøre hverandre gode» i!
Vi må ha godkjenning fra deg som medlemsbedrift/medlemskontakt for å kunne få muligheten til å sende massmails/fellesmails, samt å ha deg i vår database i henhold til gjeldende GDPR regler. All tekst under er kun formaliteter og nedfelt i lovverket vi viser til. I all enkelthets form er det kun informasjon om navn, firma og kontaktdetaljer som her trengs for oss å ta vare på, slik at du fortsatt vil få informasjon fra oss via e-post.

Dine opplysninger
Medlemmenes kontaktinformasjon brukes kun til å planlegge og organisere aktiviteter/utsendelser for forumet. Vi deler kun informasjon næringsforenings aktiviteter og informasjon næringsforeningen selv er inkludert i, på våre plattformer. Ønsker du tilgang på dine opplysninger som vi har lagret, eller vil bli slettet fra denne listen, er det bare å si ifra når du blir kontaktet eller send en epost til post@hortennaringsforum.no.

1. Introduksjon
Horten Næringsforum registrerer kontakt-personopplysninger om deg/din bedrift, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

2. Dataansvarlig/Daglig leder
Daglig Leder bestemmer hvilke hjelpemidler og verktøy som skal brukes i behandlingen av personopplysninger og hvilke sikkerhetstiltak som må være etablert for å oppfylle personvernreglene. Vi har etablert et CRM system og vil her legge våre adresselister inn.

3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger
Alle opplysninger vi lagrer om deg har til hensikt å skape en best mulig og profesjonell forening. Kontaktopplysningene vi ber om, gjør oss i stand til å gi deg den informasjonen vi ønsker å distribuere ut fremover. Dette kan være nyhetsmailer, informative mailer og invitasjoner av ulike slag.

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de formål som er angitt her:

Identifikasjon av deg som Medlem.

Gi deg informasjon om Horten Næringsforum.

For å forbedre sikkerheten og forhindre eventuelt spam og misbruk.


3.2 Vårt grunnlag for behandlingen er:
Tidligere registrerte Medlemmer som har vært aktiv de siste 3 årene, behandles i henhold til Horten Næringsforums retningslinjer og personvernforordningens artikkel 6 (1) bokstav b. Ved kontakt skal tidligere registrerte Medlemmer informeres om sine rettigheter, samt hvilke opplysninger som er lagret.    

4. Kategorier av personopplysninger
Definisjon av personopplysninger: Opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi lagrer følgende personopplysninger om deg som Medlem:

Fornavn og etternavn

Telefonnummer

Epostadresse

Adresse

Postnummer
 

4.1 Nytt medlem?

Når du registrerer deg som ny medlem via Horten Næringsforums nettsider, http://hortennaringsforum.no/bli-medlem/ samtykker du til at vi kan lagre dine personopplysninger, i henhold til personvernforordningen artikkel 6 (1) bokstav a.

5. Dine rettigheter

(a) Din bruker/ditt selskap og alle opplysninger knyttet til deg og ditt selskap, vil bli slettet når du har vært inaktiv i 3 år. Med dette menes at du ikke har meldt deg som Medlem i denne perioden.

(b) Alle som spør har rett på informasjon om behandlingen av sine personopplysninger, jf. personvernforordningens artikkel 13. Horten Næringsforum, har gitt denne informasjonen i denne personvernserklæringen, og vil derfor henvise til den ved eventuelle forespørsler.

(c) Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte Horten Næringsforum. Kontaktopplysninger finnes under overskriften "6.0 Kontaktopplysninger" lenger nede på denne siden.

(d) Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger Horten Næringsforum behandler om deg.

(e) Du kan kreve korrigering/retting av unøyaktige eller ufullstendig personopplysninger om deg.

(f) Du kan be om å bli fjernet fra registrene til Horten Næringsforum gjennom å kontakte oss. Om du velger å bli fjernet fra registeret betyr det at Horten Næringsforum ikke lagrer noen av dine kontaktopplysninger.

(g) Du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene om deg, og/eller kreve at vi begrenser behandling av dine personopplysninger.

(h) Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv, som du har gitt til Horten Næringsforum, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, og kan be om at disse overføres til et annet foretak.

(i) Krav fra deg, som er registrert, vil bli besvart innen 30 dager.

(j) Rett til å klage. Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette din henvendelse til Datatilsynet (informasjon rundt dette finner du her)
 

6. Kontaktopplysninger

Spørsmål kan rettes til:

Horten Næringsforum,ved Karoline Idås

Mobil:995 57 250

Adresse:

Vognmannsgata 5, 3187 Horten

Epost: post@hortennaringsforum.no