background
Generasjon Z
Ledelse & HR
Rita Furan

Generasjon Z

13. september | Tekst : Karoline Idås
Rita Furan fra Flyt ledelse snakker om kjennetegn ved de ulike generasjonene i arbeidslivet. Gapet mellom de som er født på 60-tallet og de som er født på 90-tallet. Hvordan man bør lede for å få det til å fungere med flere generasjoner, og hvordan lede den yngste arbeidsgruppen spesifikt. 
Foredraget handler om hva som skjer mellom oss mennesker, og hva vi må være klar over for å få det til å fungere sammen.
 
Her finner dere presentasjonen og kontaktinfo til Rita Furan: Generasjon Z